S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Způsoby dopravy:

 

Česká republika:

 

Zásilkovna - 75,- Kč

PPL - 135,- Kč

Dobírka 35,- Kč

 

Při objednávce nad 2.999,- Kč doprava v rámci České republiky ZDARMA.

---

Slovensko / Poland:

 

Zásilkovna - 110,- Kč

PPL/DHL - 265,- Kč

Dobírka 35,- Kč

 

Při objednávce nad 2.999,- Kč:

 

Zásilkovna - 35,- Kč

PPL - 155,- Kč

 

------------------------------------------

------------------------------------------

KONTAKTY

USAmodel.cz
Tomáš Březina
tel: +420 725 511 849
eshop@usamodel.cz


Reklamační řád

Reklamační řád

 

Modely zakoupené na internetovém obchodě zasílejte prosím k reklamaci na adresu: Tomáš Březina, USAmodel.cz, Bošilec 100, 373 65 Dolní Bukovsko. Nejrychlejší řešení je nás kontaktovat emailem či telefonicky a domluvíme nejlepší možné řešení. Pokud si nejste jistí zasláním zboží, kontaktujte nás, rádi objednáme svoz k nám na naše náklady. Tato možnost se týká pouze reklamace zboží.

 

Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi firmou Tomáš Březina, USAmodel.cz dále jen „prodávající“, a kupujícími, kteří vystupují ve vztazích k prodávajícímu jako spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“), kdy termín spotřebitel je vymezen § 52 odst. 3 z. č. 40/1964 Sb.

Při řešení reklamace spotřebitele se tedy postupuje podle z. č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) a z. č. 634/1992 Sb. (zákona na ochranu spotřebitele) a souvisejícími právními předpisy.

Záruka se vztahuje na zboží jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem , když zboží přebírá kupující od dopravce.

Prodávající odpovídá dle § 616 občanského zákoníku spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

Spotřebitel je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Pokud spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, důrazně doporučujeme ihned prokazatelným způsobem kontaktovat prodávajícího k odstranění těchto vad.

V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou , má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď její opravou, nebo výměnou věci; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

- vypršením záruční lhůty
- porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- mechanického poškození, neodborného zacházení obsluhy
- poškozením
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
- zanedbání běžné péče
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
- zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě


Vyskytnou-li se po převzetí zboží spotřebitelem vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, je spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (dodací list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v tomto reklamačním řádu i v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Výběr záleží na spotřebiteli.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo vyskytující se opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 
Pro celkové urychlení prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat pokud možno v původním nebo náhradním obalu, s dodacím listem, a pokud existuje, tak i se záručním listem výrobce.

V případě, že je zásilka od přepravce zjevně poškozena, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody), prodávající při převzetí zboží sepíše s přepravcem škodní protokol a vhodným způsobem poškození zadokumentuje (digitální fotografie), abychom předešli případným dohadům o poškození zboží našimi pracovníky.
Následně Vás budeme kontaktovat a uvedené dokumenty Vám budou nabídnuty k uplatnění náhrady škody od přepravce.
 
Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.
 
O uplatnění reklamace sepíše pracovník se spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, způsob vyřízení, jakým má být reklamace řešena a přibližný termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako neoprávněnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.


V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací dle § 598 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MzU0ZDkxM